Scenario’s kinderopvang

Binnen de Brancheorganisatie kinderopvang wordt nagedacht over de toekomst van de kinderopvang. Inmiddels zijn er twee scenario’s uitgedacht. KIK-leden zijn bij beide scenario’s betrokken. Het eerste scenario heet Kinderopvang op maat. Kinderopvang op maat houdt een pleidooi voor ontwikkelingsgerichte en waardevolle kinderopvang, waarbij de kwaliteit binnen heldere kaders is geborgd; kinderopvang stelt zich daarbij op als een actieve samenwerkingspartner. Het lidmaatschap van de brancheorganisatie zou als een kwaliteitskeurmerk moeten dienen. In het blad BBMP (nr. 6, 2014) wordt Kinderopvang op maat beschreven. Het tweede scenario heet Kindcentra 2020. In dit project trekken  bestuurders uit kinderopvang samen op met bestuurders uit het primair onderwijs en met wethouders. Gezamenlijk hebben zij een stip op de horizon gezet: pedagogische voorzieningen voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar die voor alle kinderen (deels gratis) toegankelijk zijn. Ook dit scenario is beschreven in BBMP (nr. 7, 2014).  Meer informatie vind je op:  www.kindcentra2020.nl. Een overkoepelende visie wordt in november 2014 aan de ALV van de Brancheorganisatie gepresenteerd.

Datum: november 2014