Thema’s

Vanuit haar visie en missie ontwikkelt KIK standpunten ten aanzien van actuele maatschappelijke thema's. Hieronder vindt u de thema's waarmee KIK zich op dit moment actief bezig houdt, plus andere relevante informatiebronnen omtrent dit thema.

 • Waar staat KIK voor (juli 2018)

  Visie van KIK uitgewerkt in 11 concrete punten 

 • Scenario’s kinderopvang (november 2014)

  KIK-leden betrokken bij scenario's over de toekomst van de kinderopvang. Er worden twee scenario's ontwikkeld: Kindcentra 2020 en Kinderopvang op Maat. 

 • Kinderopvang is een vak (maart 2014)

  De KIK-directeuren zijn ervan overtuigd dat goede kinderopvang een extra opvoedingsmogelijkheid biedt. Martijn van der Kroef (KinderRijk), Jos Nauts en Louise Joosten (Spring Kinderopvang), Cor Schuurman (TintelTuin) en Wilma Poot (Manager Kinderopvang bij Junis) zijn ervan overtuigd dat goede opvang valt of staat met de kwaliteit van de pedagogisch medewerkers. Zij investeren daarom, elk op eigen wijze, intensief in hun medewerkers en het vak van pedagogisch medewerker. ‘Want ja, het is een vak’, stelt Martijn. ‘Iedereen die dat ontkent, weet niets van kinderopvang.’

 • Pedagogische kwaliteit onderscheidende factor in kinderopvang (januari 2014)

  Goede kinderopvang onderscheidt zich met de pedagogische kwaliteit: de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de dagen, aan het aanbod, aan de omgang met kinderen én ouders. KIK-directeuren Anja Hol (Kinderopvang Humanitas) en Monique Wittebol (Bink Kinderopvang) schetsen hoe zij vanuit pedagogisch oogpunt denken over goede kinderopvang en hoe deze onder druk is komen te staan als gevolg van de huidige bezuinigingen op de kinderopvang.

 • Opvoed- en ontwikkelomgeving (december 2013)

  Kanteel Kinderopvang en Dak Kindercentra maken zich beiden hard voor het integreren van kinderopvang en basisonderwijs tot kindcentra. Willeke Briedé (directeur Dak) en Pauline Schellart (inmiddels oud-directeur van Kanteel) vertellen de stappen die zij nemen in respectievelijk de regio’s Den Haag en Den Bosch.

 • Maatschappelijke kinderopvang (december 2013)

  De weg naar kinderopvang 2.0

  ‘De kwaliteit van de kinderopvang wordt ernstig aangetast door de toenemende vraag naar de flexibilisering ervan en het streven van ondernemers om aan deze vraag tegemoet te komen’. Aan het woord is Geert de Wit, directeur van de Tilburgse kinderopvangorganisatie Kinderstad. ‘De kinderopvang is als arbeidsmarktinstrument doorgeschoten, waardoor het belang van de kinderen niet langer op de eerste plaats komt.’ Wim van Ogtrop (directeur van 2Samen in Den Haag) sluit zich hierbij volmondig aan.
  Deze twee KIK-directeuren houden een pleidooi voor de herijking van de Wet kinderopvang, waarbij een Wet kinderopvang 2.0 het gewenste einddoel is.

 • Bezuinigingen (juli 2012)

  ‘Tientallen jonge kinderen in oude stadswijken hangen rond op straat en dreigen af te glijden’, lezen we in het Algemeen Dagblad van 14 juni jl. Hoewel zeker een feit voor de laagste inkomens, dreigt de kinderopvang ook voor de hogere inkomens vanaf volgend jaar onbetaalbaar te worden.

  Overheidsbeleid, bezuinigingen en marktwerking zetten de toegankelijkheid en kwaliteit van de kinderopvang dermate onder druk, dat wij ons gedwongen voelen de noodklok te luiden. Elk kind heeft recht op goede kinderopvang!

 • Vierogenprincipe (maart 2012)

  In een brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer betreffende de kwaliteitsagenda kinderopvang leest KIK over een aantal maatregelen waarmee minister en sector samen zullen werken aan de verbetering van de kwaliteit van de kinderopvang. Maatregelen waar wij als kinderopvangaanbieders achter staan en waar we ons hard voor zullen maken. Er is in de brief echter één uitzonderingsbepaling geformuleerd waarin wij ons niet kunnen vinden. Daarom heeft KIK een brief aan de convenantpartijen geschreven. 

 • KIK Handvest (december 2011)

  Tien punten staan centraal in het beleid en de uitvoering van de bij KIK aangeslotenkinderopvangorganisaties en de onderlinge samenwerking. Op deze punten kunnen ouders en politiek ons aanspreken.

 • Basisonderwijs voor peuters (februari 2011)

  KIK zet vraagtekens bij plannen OCenW van basisonderwijs voor 2,5-jarige peuters

 • Manifest (november 2010)

  "Kinderopvang wegens succes gesloten” -  Boodschap aan de Tweede Kamer