Wijziging bestuur MIK Kinderopvang

Begin maart neemt Ghislaine Fonteijn-Driessen afscheid als bestuurder van MIK Kinderopvang. Wegens motieven in de persoonlijke levenssfeer gaat zij een nieuwe uitdaging aan als bestuurder bij Kanteel Kinderopvang in Den Bosch. De gezamenlijke inzet van alle MIK-medewerkers heeft de afgelopen jaren een ongekende groei opgeleverd. MIK wil Ghislaine bedanken voor haar harde werk en inzet, en de rol als verbindende factor binnen en buiten de organisatie. 

De gezamenlijke inzet van alle MIK-medewerkers heeft de afgelopen jaren een ongekende groei opgeleverd. De kernwaarden Aandacht, Samenwerken en Ondernemend zijn geformuleerd samen met alle teams binnen de organisatie. Deze dragen dagelijks bij aan de ontwikkeling en het geluk van ‘onze’ kinderen, ouders en samenwerkingspartners.
Daarnaast is er flink ingezet op het verder ontwikkelen van kennis en kwaliteit door het aanbieden van opleidingen, trainingen en cursussen. MIK heeft haar expertise en kracht ingezet om mooie dingen te realiseren en kansen te benutten. Dit vertaalde zich o.a. in mooie projecten als: Droommoeders, de Sinterklaas Voedselbankactie (10de jaar), het opzetten van nieuwe kernwaarden, PAKVASt-spel, het herinrichten van locaties en tuinen, het aanbieden van nieuwe ludieke activiteiten in samenwerking met partners en diverse sponsorevenementen. Daarnaast is MIK gevraagd om expertise te delen op het gebied van kinderopvang met samenwerkingspartners in China.
Ghislaine: “Ik heb het erg naar mijn zin gehad binnen MIK. We hebben intensief samengewerkt, een kwalitatief sterk aanbod gerealiseerd en zijn sterk vertegenwoordigd in wijken en kernen. Dit is altijd hand in hand gegaan met een flinke dosis plezier in het dagelijkse werk.”

Het MT neemt de aansturing in de komende periode over, tot een besluit valt over de verdere aansturing.
 

[20.12.2018]