Overname 25 SPR-peuterspeelzalen door Kober


Kober Kinderopvang uit Breda neemt per 1 maart de Stichting Peuterspeelzalen Roosendaal (SPR) over. De 25 peuterspeelzalen van de stichting draaien gewoon door, inclusief het vaste personeel.
Voor de vaste medewerkers biedt deze overname zelfs groeikansen, meent Van Aalst van SPR. 
De besturen van beide organisaties zijn na diverse overleggen tot een akkoord gekomen. Als in februari ook de ondernemingsraden, de Raad van Toezicht van SPR en de Raad van Commissarissen van Kober instemmen, is de overname officieel rond.

Intentieverklaring
Eind 2016 tekende Kober Kinderopvang al een intentieverklaring voor overname met Stichting Peuterspeelzalen Roosendaal. SPR-directeur Ko van Aalst is blij dat er nu eindelijk duidelijkheid komt voor de ouders en personeel die lange tijd in onzekerheid hebben gezeten. ‘Voor medewerkers met een vast dienstverband biedt deze overname zelfs kansen om door te groeien in andere functies. En de tijdelijke krachten blijven in ieder geval tot de zomervakantie bij de peuterspeelzalen werken’, aldus Van Aalst.

[01.02.2017]