Surplus Kinderopvang ondertekent VVE-convenant

Op 20 december is een convenant 'Voor- en Vroegschoolse Educatie' ondertekend, waarbij Surplus Kinderopvang per 1 januari de Voorscholen (peuterspeelzalen) in Breda overneemt van Surplus Welzijn. Deze overname maakt deel uit van de beleidsagenda onderwijs. Berien Laukon-Bakker (directeur Surplus Kinderopvang), de wethouder Onderwijs en Jeugd van de gemeente Breda en een lid van het College van Bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Breda ondertekenden het convenant in aanwezigheid van Anton van Mansum, lid Raad van Bestuur Surplus.

 

Op 20 december is een convenant 'Voor- en Vroegschoolse Educatie' ondertekend, waarbij Surplus Kinderopvang per 1 januari de Voorscholen (peuterspeelzalen) in Breda overneemt van Surplus Welzijn. Deze overname maakt deel uit van de beleidsagenda onderwijs. Berien Laukon-Bakker (directeur Surplus Kinderopvang), de wethouder Onderwijs en Jeugd van de gemeente Breda en een lid van het College van Bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Breda ondertekenden het convenant in aanwezigheid van Anton van Mansum, lid Raad van Bestuur Surplus.

Het convenant maakt onderdeel uit van het masterplan 'Voor en Vroegscholen 2012 - 2014'. Voorscholen moeten een kwalitatief hoogstaand aanbod leveren aan jonge kinderen (2,5 tot 4 jaar) met een (dreigende) achterstand. Op die manier kunnen de talenten van deze kinderen optimaal worden ontwikkeld, kan voortijdig schooluitval worden voorkomen en kunnen de kinderen opgroeien als volwaardig participerende en betrokken burgers. Dit vereist een met de vroegscholen samen gedragen doorgaande taal-, leer- en zorglijn. Het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij het educatieve traject is één van de belangrijkste speerpunten in het convenant.

De gemeente Breda financiert en faciliteert, op basis van landelijk gemaakte afspraken en het lokale convenant, het VVE-beleid. De partijen geven op basis van het convenant uitvoering aan het gezamenlijk vastgestelde beleid en leggen daartoe jaarlijks verantwoording af aan de gemeente.

[28.12.2012]