SKA ontwikkelt Methodiek Z’evenZien

In 2010 is Stichting Kinderopvang Alphen a/d Rijn (SKA) gestart met de ontwikkeling voor de dagopvang (0-4 jaar) van de methodiek Z'evenZien. SKA heeft ontwikkelingsgericht werken hoog in het vaandel staan. Doel van deze methodiek voor onze pedagogisch medewerkers en leidinggevenden is om nog meer en bewuster naar kinderen te kijken en het eigen pedagogisch handelen. De methodiek is in de praktijk ontwikkeld met hulp van pedagogisch medewerkers en externe deskundigheid op dit gebied.

In 2010 is Stichting Kinderopvang Alphen a/d Rijn (SKA) gestart met de ontwikkeling voor de dagopvang (0-4 jaar) van de methodiek Z'evenZien. SKA heeft ontwikkelingsgericht werken hoog in het vaandel staan. Doel van deze methodiek voor onze pedagogisch medewerkers en leidinggevenden is om nog meer en bewuster naar kinderen te kijken en het eigen pedagogisch handelen. De methodiek is in de praktijk ontwikkeld met hulp van pedagogisch medewerkers en externe deskundigheid op dit gebied.

De methodiek Z’evenZien is vooral een hulpmiddel bij het leren ontwikkelingsgericht te werken. De handreiking geeft duidelijke en praktische handvatten bij het begeleiden, sturen en enthousiasmeren van pedagogisch medewerkers die ontwikkelingsgericht (leren) werken en is daarmee zeer bruikbaar voor de manager. De modules bieden de pedagogisch medewerkers veel informatie rond de ontwikkeling van kinderen, kennismaking met de leercirkel van Kolb, voorbeeldopdrachten en praktische tips. Het portfolio tenslotte zorgt voor een geordend overzicht van het kennen en kunnen van de pedagogisch medewerker: de eigen pedagogische ontwikkeling in kaart gebracht.

De basis van Z’evenZien is de publicatie 'Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar' van Elly Singer enLoes Kleerekoper. Deze behandelt zeven competenties die voor de ontwikkeling van kinderen het belangrijkst zijn. Hoe leer je pedagogisch medewerkers om die zeven competenties in het DNA te krijgen? Hoe leer je hen situaties en momenten te herkennen die zich bij uitstek lenen (ontwikkelkansen) om met een of meer competenties wat te ‘doen’? Hoe leer je hen zelf van die ‘leerbare’ situaties te creëren (ontwikkelprikkels) gedurende de dag op het dagverblijf? Z’evenZien werkt met brillen, voor elke competentie één. Door een competentiebril op te zetten, ga je anders kijken naar het kind, jezelf en de situatie. De brillen blijken een praktisch hulpmiddel om wat afstand te nemen en daardoor meer en anders te zien dan zonder competentiebril op de neus. De methodiek maakt gebruik van de cirkel van Kolb (zie hieronder) om het geleerde te laten beklijven.

[30.10.2011]