Sector financiert bijzonder hoogleraar Kinderopvang

Dr. Ruben Fukkink is per 1 november benoemd tot bijzonder hoogleraar Kinderopvang en educatieve voorzieningen voor het jonge kind aan de Universiteit van Amsterdam. Deze leerstoel is een initiatief van en wordt gefinancierd door Kinderopvang Nederland, Kinderopvang Humanitas, KIK en BOinK. Dr. Fukkink volgt prof. dr. L. Tavecchio op, die in 2011 met emeritaat ging.

Dr. Ruben Fukkink is per 1 november benoemd tot bijzonder hoogleraar Kinderopvang en educatieve voorzieningen voor het jonge kind aan de Universiteit van Amsterdam. Deze leerstoel is een initiatief van en wordt gefinancierd door Kinderopvang Nederland, Kinderopvang Humanitas, KIK en BOinK. Dr. Fukkink volgt prof. dr. L. Tavecchio op, die in 2011 met emeritaat ging.


De financiers onderschrijven het belang van een hoogleraar die onderzoek verricht naar met name de kwaliteit van de kinderopvang, de ontwikkeling van de sector en de meerwaarde van kinderopvang voor het kind. ‘Wetenschappelijk onderzoek is van belang als je je als sector serieus neemt’, zegt Anja Hol, voorzitter van de Raad van Bestuur van Kinderopvang Humanitas. ‘Je moet kritisch naar jezelf blijven kijken en je spiegelen aan wetenschappelijk onderbouwde bevindingen. Dan kun je je als sector blijven verbeteren en vernieuwen. Ook in het gesprek met de ouders, onderwijs en overheid is deze spiegel voorwaardelijk. Juist in een sector waar in het debat emoties vaak de boventoon voeren, is onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek van groot belang.’


Vertaalslag naar de praktijk
Fukkink is de enige hoogleraar Kinderopvang in Nederland. Hij is al jaren werkzaam aan de faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UvA en is een bekende in de kinderopvangsector. Zo was hij onder meer betrokken bij de totstandkoming van de NCKO-kwaliteitsmonitor. De komende vijf jaar zal prof. Fukkink 24 uur per week werkzaam zijn als bijzonder hoogleraar. Een begeleidingscommissie, bestaande uit Anja Hol (Kinderopvang Humanitas), Katinka Habermehl-Reuling (Kinderopvang Nederland), Monique Wittebol (namens KIK) en Gjalt Jellesma (BOinK), zal in samenspraak met prof. Fukkink en de UvA een concrete opdracht formuleren. Hol: ‘Belangrijk is dat het niet bij alleen onderzoeksresultaten blijft, maar dat er een vertaalslag komt naar de praktijk: concrete adviezen en handvatten voor de sector. Daar zal de begeleidingscommissie op sturen.’

 

[12.11.2012]