Nieuw: Handboek management kinderopvang

Met een ongewisse toekomst van de kinderopvang voor de boeg bieden de teksten in dit gloednieuwe boek handvatten om in de eigen organisatie te anticiperen op alle ontwikkelingen en een stevige kinderopvangorganisatie neer te zetten.

Met een ongewisse toekomst van de kinderopvang voor de boeg bieden de teksten in dit gloednieuwe boek handvatten om in de eigen organisatie te anticiperen op alle ontwikkelingen en een stevige kinderopvangorganisatie neer te zetten.

In het Handboek management kinderopvang gaan directeuren van KIK-kinderopvangorganisaties en adviseurs, werkzaam in de kinderopvang, in op alle aspecten die betrekking hebben op toezicht, sturing en bestuur van een kinderopvangorganisatie en aan de instrumenten die daarbij ingezet kunnen worden. Het boek is bedoeld voor een ieder die professioneel betrokken is of wil zijn bij de aansturing van een kinderopvangorganisatie.

Het eerste exemplaar is tijdens het congres voor middenmanagers in de kinderopvang op 7 februari aangeboden aan Martin Flier, directeur kinderopvang van SZW. Ook alle 250 deelnemers aan het congres ontvingen een exemplaar. Het boek is te bestellen bij uitgeverij SWP. (ISBN: 978 90 8850 234 7 | 396 pagina's | € 49,50, onder redactie van Anja Hol & Maaike Vaes).

 

[08.02.2012]