Kinderopvang Humanitas + Kangoeroe

Heerlen, 31 maart 2014

Sinds juli 2013 was de bestuurlijke fusie tussen Kinderopvang de Kangoeroe en Kinderopvang Humanitas al een feit. Vanaf 1 april a.s. worden de activiteiten van de kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en centra voor buitenschoolse opvang overgeheveld en geïntegreerd. Een belangrijke stap voor de continuïteit van professionele kinderopvang in de krimpregio Gelderland. De gastouderactiviteiten van Kinderopvang de Kangoeroe worden per 1 april overgenomen door Gastouderbureau Midden-Gelderland.

 

Stichting Kinderopvang de Kangoeroe en Stichting Kinderopvang Humanitas zijn verheugd over de nieuwe organisatie die door de fusie ontstaat. Door de ontwikkelingen in de sector was er voor de Kangoeroe als autonome organisatie geen toekomst meer. Gelet op de overlap van activiteiten in de regio's Oost- en West-Gelderland is de samenwerking met Kinderopvang Humanitas de ideale stap om werkgelegenheid voor medewerkers en hoogwaardige kinderopvang voor cliënten zoveel mogelijk te waarborgen.

Organisatorische wijzigingen
De komende periode wordt bekeken hoe de activiteiten van beide organisaties optimaal kunnen worden gestroomlijnd. Alle kinderopvanglocaties gaan verder onder de naam Kinderopvang Humanitas. Een aantal locatienamen zal wijzigen om doublures te voorkomen en de naamgeving op één lijn te brengen.

Investeren in kwaliteit
Voor ouders en kinderen geldt dat de vertrouwde gezichten zoveel mogelijk blijven en dat in een aantal opzichten een sprong vooruit wordt gemaakt. Alle voormalige Kangoeroe-vestigingen gaan op termijn werken met de pedagogische visie van Kinderopvang Humanitas; hiertoe krijgen de medewerkers een interne opleiding. Verder zal voor deze locaties ook de weg naar HKZ-certificering worden in gezet, zodat in de hele regio aan dezelfde kwaliteitsnormen wordt voldaan.

Over Kinderopvang Humanitas
Kinderopvang Humanitas is de grootste kinderopvangaanbieder zonder winstoogmerk, met kinderdagverblijven, centra voor buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en gastouders door heel Nederland. Iedere dag krijgen duizenden kinderen van nul tot dertien jaar bij Kinderopvang Humanitas een afwisselend aanbod in een veilige en vertrouwde omgeving.

[31.03.2014]