Kinderopvang Humanitas: ‘Oppas geen goed alternatief voor kinderopvang’

Als de bezuinigingen uit het Lente-akkoord doorgaan, wordt kinderopvangtoeslag voor de hogere inkomens minder en ontvangen ouders met een gezamenlijk inkomen boven € 118.000 helemaal geen tegemoetkoming in de kosten meer. Her en der verschijnen berichten over alternatieven. Kinderopvang Humanitas benadrukt dat professionele kinderopvang iets anders is dan ‘op de kinderen passen’.

Als de bezuinigingen uit het Lente-akkoord doorgaan, wordt kinderopvangtoeslag voor de hogere inkomens minder en ontvangen ouders met een gezamenlijk inkomen boven € 118.000 helemaal geen tegemoetkoming in de kosten meer. Her en der verschijnen berichten over alternatieven. Kinderopvang Humanitas benadrukt dat professionele kinderopvang iets anders is dan ‘op de kinderen passen’.

‘Het idee dat kinderopvang er alleen maar is om de kinderen ergens onder te brengen als de ouders gaan werken is totaal achterhaald’, aldus Anja Hol, voorzitter van de Raad van Bestuur van Kinderopvang Humanitas en auteur van diverse boeken op het gebied van kinderopvang. ‘De professionele kinderopvang levert een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de kinderen.’

Kinderopvang is een vak
Hol: ‘Als stichting op het gebied van kinderopvang hebben wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het allerbelangrijkste voor ons is dat een kind een plek heeft waar het zich thuis voelt én zich goed kan ontwikkelen. Onze pedagogisch medewerkers stimuleren en begeleiden de kinderen en bespreken hun ervaringen met de ouders. Daardoor zijn we ook voor de ouders een partner in de opvoeding. We zijn beroepsopvoeders. Naast het feit dat onze pedagogisch medewerkers ruimschoots voldoen aan de opleidingseisen, jaarlijks bijgeschoold worden en allemaal een Verklaring Omtrent het Gedrag hebben, voldoen ook onze kindercentra aan alle veiligheidseisen. De locaties van Kinderopvang Humanitas worden regelmatig gecontroleerd door de GGD en brandweer, maar ook intern staat het kwaliteitsbesef hoog in ons vaandel. We zijn gecertificeerd door het HKZ, hebben een eigen pedagogisch kwaliteitsmeetinstrument en we ontwikkelen nieuwe pedagogische methodes. Kinderopvang is een vak!'

Lange termijn
Een oppas kan onmogelijk voldoen aan de strenge eisen die de wetgeving stelt aan bijvoorbeeld de veiligheid, vindt Hol. En ook ouders stellen hoge eisen. 'En terecht', meent zij. 'Je wilt het beste voor je kind. We hopen dan ook dat de regering zal inzien dat dit een verkeerde bezuiniging is, die niet alleen investeringen van jaren teniet doet en slecht is voor de werkgelegenheid (niet alleen in de sector, maar ook doordat vooral vrouwen minder zullen gaan werken). Het is een korte termijn visie. Goede kinderopvang is een investering in het kind. Kinderen die van de kinderopvang komen hebben een voorsprong op school, zowel wat betreft sociale vaardigheden, hun woordenschat, maar ook hebben zij door een veelzijdig activiteitenaanbod zich motorisch, emotioneel en creatief optimaal kunnen ontwikkelen. Die goede start gunnen wij ieder kind. Een kind heeft daar recht op!’

[04.06.2012]