Nieuwe directeur SKSG over maatschappelijk belang kinderopvang

De kindertijd is cruciaal voor de ontwikkeling van een mens. Het legt voor een groot deel de basis van iemands toekomst. Als ouder wil je daarom niet alleen jouw kind een plezierige jeugd bezorgen, je wilt ook dat het volop mogelijkheden krijgt zich te ontplooien op verschillende gebieden en daarvoor spelenderwijs wordt uitgedaagd. Bovendien is wetenschappelijk bewezen dat investeringen in zorg en ontwikkeling van de kinderen van nu, zich in de toekomst sociaal én economisch gezien terugverdienen. En juist daarom zou kinderopvang volgens Enno van der Werff, directeur van kinderopvangorganisatie SKSG, voor íeder kind een maatschappelijk recht moeten zijn.

'Kinderopvang is investering in goede toekomst van onze kinderen.'

De kindertijd is cruciaal voor de ontwikkeling van een mens. Het legt voor een groot deel de basis van iemands toekomst. Als ouder wil je daarom niet alleen jouw kind een plezierige jeugd bezorgen, je wilt ook dat het volop mogelijkheden krijgt zich te ontplooien op verschillende gebieden en daarvoor spelenderwijs wordt uitgedaagd. Bovendien is wetenschappelijk bewezen dat investeringen in zorg en ontwikkeling van de kinderen van nu, zich in de toekomst sociaal én economisch gezien terugverdienen. En juist daarom zou kinderopvang volgens Enno van der Werff, directeur van kinderopvangorganisatie SKSG, voor íeder kind een maatschappelijk recht moeten zijn.


SKSG maakt zich als één van de oudste en grootste kinderopvangorganisaties van het noorden al jaren hard voor een duidelijke maatschappelijke rol van kinderopvang. De organisatie heeft tal van specialisten in dienst, onder wie pedagogen, die de ontwikkeling van de kinderen verder stimuleren. Daarnaast werkt SKSG samen met scholen, gemeenten en Centra voor Jeugd en Gezin, maar ook met partijen als het Grand Theatre, FC Groningen, De Jonge Onderzoekers, natuurorganisaties en diverse kunstenaars. 'Op deze manier komen kinderen met een zeer breed palet aan activiteiten en thema’s in aanraking en kan bij hen elk talent tot ontplooiing komen. Dat is echt de grote kracht van kinderopvang'. aldus Van der Werff.

Gelijke kansen

'Wij vinden dat ieder kind recht heeft op een liefdevolle, speelse én vakkundige opvoedomgeving', vervolgt hij. 'Juist daarom zien wij samenwerking met andere partners als groot goed. Wij zijn voorstander van de zogeheten zorg- en leerketens, waarin kinderopvang, onderwijs en zorg samenwerken met als doel kennis over ontwikkeling van kinderen te bundelen en de kwaliteit van de diverse pedagogische omgevingen verder te versterken.' Als het aan hem ligt, ontstaan er in de toekomst nog meer en nog hechtere verbindingen. 'Dan ontstaat er voor kinderen één doorlopende zorg-, leer- en ontwikkelingslijn, van voorschoolse voorzieningen totaan het voort gezet onderwijs. Kinderen kunnen zich dan beter, makkelijker en in hun eigen tempo ontwikkelen én krijgen zo aan het begin van hun leven allemaal gelijke kansen!'

 

 

[13.03.2014]