Naar een wet op de primaire ontwikkeling

KIK en KINDwijzer hebben op 6 december samen met andere kinderopvangorganisaties hun visie op de toekomst van de kindontwikkeling tussen 0-12 jaar gepresenteerd.

KIK en KINDwijzer hebben op 6 december samen met andere kinderopvangorganisaties hun visie op de toekomst van de kindontwikkeling tussen 0-12 jaar gepresenteerd.


In 2020 is er volgens deze visie sprake van een basisvoorziening voor alle kinderen van 0-12 jaar, geregeld in de Wet op de Primaire Ontwikkeling. Het streven is naar ‘communities’ in alle wijken waarin professionals samenwerken vanuit het belang van de kinderen. Deze professionals  - ‘kindontwikkelaars’ -  werken multidisciplinair en door de wijk heen, bijvoorbeeld ter ondersteuning van de opvoeding. Kinderopvangorganisaties, ongeacht de organisatie- en rechtsvorm, en onderwijs gaan –op gelijkwaardige basis- samen in één voorziening voor primaire ontwikkeling en er is sprake van één wettelijk en financieel kader. De centra groeien uit tot ‘communities’ die een centrale positie in de wijk innemen, waar intensief wordt samengewerkt met zorg en welzijn. Het kind staat centraal en niet de organisatie(s).

Vervolgstap
De inhoud van de visie is enthousiast ontvangen. De initiatiefnemers gaan aan de slag. De Wet op de Primaire Ontwikkeling komt dichterbij. Vanuit de kinderopvang zal een Koplopersgroep Kinderopvang worden geformeerd. Deze gaat samenwerken met de Koplopersgroep Wethouders en vertegenwoordigers vanuit het Primair Onderwijs.

 

[09.12.2013]