Leerkrachten en schoolleiders positief over kinderopvang

Leerkrachten en schoolleiders zijn positief over de meerwaarde van kinderopvang voor kinderen en pleiten voor meer samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Dat blijkt uit een enquête die Kinderopvang Humanitas hield op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT).

Leerkrachten en schoolleiders zijn positief over de meerwaarde van kinderopvang voor kinderen en pleiten voor meer samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Dat blijkt uit een enquête die Kinderopvang Humanitas hield op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT).

Kinderopvang Humanitas hecht veel waarde aan een goede samenwerking met het onderwijs. Daarom stond ze eind januari met een stand op de drukbezochte NOT in Utrecht, dé vakbeurs voor het onderwijs. Samenwerking is vruchtbaar, met het onderwijs en de kinderopvang als volwaardige partners. Hoe staat het met het imago van de kinderopvang, vroeg Kinderopvang Humanitas zich af en organiseerde een enquête onder beursbezoekers.

Stelling
Kinderopvang Humanitas liet bezoekers reageren op de stelling: ‘Gelukkig is er kinderopvang’. Die stelling werd door de meeste bezoekers onderschreven: een must voor de samenleving; ben er blij mee; belangrijke aanvulling voor werkende ouders. Natuurlijk waren er ook opmerkingen als ‘kinderen kunnen beter door hun ouders opgevoed worden’ of ‘jammer dat het nodig is’, maar uit verreweg de meeste reacties bleek dat kinderopvang een geaccepteerd verschijnsel is.

Meerwaarde
Kinderopvang is zelfs meer dan alleen geaccepteerd. De respondenten waren ook heel positief over de meerwaarde die kinderopvang heeft voor kinderen. Kinderopvang geeft kinderen een goede start, zo vonden velen. Kinderen uit de kinderopvang komen met een voorsprong de basisschool binnen. Kinderopvang levert een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren samen spelen en zelfstandigheid. Kinderopvang zou er voor alle kinderen moeten zijn, zo lieten zij weten.

Geen onderwijs
Maar er waren ook adviezen en waarschuwingen. Zoals: “Kijk uit dat de toetscultuur niet ook in de kinderopvang zijn intrede doet”; “Beperk je tot ontwikkeling en laat je niet verleiden tot onderwijs aan de groep nul- tot vierjarigen”. Met andere woorden:  schoenmaker blijf bij je leest. Bovendien benadrukten leerkrachten en schooldirecteuren dat de kwaliteit van de kinderopvang erg afhankelijk is van de locatie en de mensen die daar werken. Datzelfde geldt overigens ook voor het onderwijs.
Veel bezoekers noemden ook dat ze nauwere samenwerking wilden met de kinderopvang. “We zouden van elkaar kunnen leren door bij elkaar ‘stage’ te lopen; zorg voor een doorgaande lijn”. Vooral een goede overdracht, vonden veel respondenten belangrijk. Daarom pleitten sommigen voor een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang in de school ofwel voor een brede school, maar anderen waren daar weer erg tegen: ‘Dan komt een kind helemaal niet meer buiten’.

Samenwerking
Kortom: uit de positieve respons wordt duidelijk dat de kinderopvang een stevige positie naast het onderwijs heeft opgebouwd. Nu de samenwerking nog verder vorm en inhoud geven.

[13.02.2013]