Kinderopvang Humanitas neemt mogelijk Kinderopvang De Kangoeroe over

Stichting Kinderopvang Humanitas onderzoekt de mogelijkheden voor een overname van Stichting Kinderopvang De Kangoeroe. Een intentieverklaring is getekend op woensdag 17 april jl.

Stichting Kinderopvang Humanitas onderzoekt de mogelijkheden voor een overname van Stichting Kinderopvang De Kangoeroe. Een intentieverklaring is getekend op woensdag 17 april jl.

Vanwege de ingrijpende bezuinigingen van de overheid op de kinderopvang en de aanhoudende economische crisis worden er in de kinderopvang veel minder kinderen opgevangen. De terugloop van de bezetting heeft bij De Kangoeroe eind 2012 al geleid tot een forse reorganisatie. De ingrepen in de kosten en de personele inzet, hebben het tij echter niet voldoende kunnen keren. De verdergaande vraaguitval in dit jaar maakt dat organisaties met een omvang als De Kangoeroe dit niet meer zelf kunnen opvangen.

Stichting Kinderopvang De Kangoeroe is actief in de gemeenten Duiven, Zevenaar, Westervoort en Rijnwaarden en er werken momenteel 170 medewerkers. Stichting Kinderopvang Humanitas met ruim 2200 medewerkers heeft landelijk 300 kinderdagverblijven, centra voor buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen. Daarnaast maakt gastouderopvang onderdeel uit van de dienstverlening.

In de komende periode onderzoeken beide organisaties de mogelijkheden van een integratie, waardoor de dienstverlening aan ouders in deze regio maximaal gewaarborgd wordt.

De intentie is dat uiterlijk in de maand juni een definitief besluit genomen wordt.

[29.04.2013]