Kinderopvang Humanitas kondigt boventalligheid medewerkers aan

Overheidsmaatregelen, economische en demografische ontwikkelingen leiden tot een structurele daling in het aantal kinderen dat gebruik maakt van de kinderopvang. Bij Kinderopvang Humanitas leidt dit ertoe dat bijna 150 van de ruim 2.300 medewerkers pedagogisch medewerkers boventallig worden. Ruim de helft van deze medewerkers kan worden herplaatst in de regionale flexpool of krijgt begeleiding naar een functie in de zorg.

Overheidsmaatregelen, economische en demografische ontwikkelingen leiden tot een structurele daling in het aantal kinderen dat gebruik maakt van de kinderopvang. Bij Kinderopvang Humanitas leidt dit ertoe dat bijna 150 van de ruim 2.300 medewerkers pedagogisch medewerkers boventallig worden. Ruim de helft van deze medewerkers kan worden herplaatst in de regionale flexpool of krijgt begeleiding naar een functie in de zorg.

In 2012 is sprake van een landelijke daling van tussen de 10 en 20% van het aantal kinderen dat gebruikt maakt van kinderdagverblijven en centra voor buitenschoolse opvang. Gezien de verdere politieke besluiten en het feit dat een daling op dit moment de komende jaren doorwerkt (nu minder baby’s is straks minder peuters en minder kinderen op de buitenschoolse opvang) betreft het hier een structurele daling, ook in 2013.
Dit betekent direct ook een daling van het aantal benodigde personele uren/pedagogisch medewerkers. De structurele vraaguitval leidt dus direct tot een structurele vermindering van werk in de sector, die tot 2011 nog gestimuleerd werd tot groei.

Anja Hol, bestuurder van de Stichting Kinderopvang Humanitas: ‘De pedagogische meerwaarde van de opvang is leidend voor alle keuzes die de organisatie maakt, daar sta ik voor. Nu de kindbezetting daalt moeten we opnieuw invulling geven aan stabiliteit en continuïteit voor de kinderen: ook met kleinere vaste teams moeten we dit kunnen realiseren. Het is wrang dat we afscheid moeten nemen van tientallen medewerkers die de kinderopvang een warm hart toedragen en met grote betrokkenheid en deskundigheid bij Kinderopvang Humanitas hebben gewerkt.

[14.12.2012]