KIK blijft zich houden aan Beleidsregels kwaliteit kinderopvang

In een brief aan minister Kamp heeft KIK laten weten haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en zich te zullen blijven houden aan de bepalingen uit de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang.

In een brief aan minister Kamp heeft KIK laten weten haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en zich te zullen blijven houden aan de bepalingen uit de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang.

De Raad van State heeft op 21 december 2011 geoordeeld dat de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang niet kunnen worden aangemerkt als wettelijke voorschriften in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Deze uitspraak heeft vergaande gevolgen voor de handhaving van deze beleidsregels. De kinderopvangorganisaties die zich hebben verenigd in KIK hebben minister Kamp laten weten hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en zich te zullen blijven houden aan de bepalingen uit de Beleidsregels, totdat helder is hoe de regelgeving vorm gaat krijgen. De Beleidsregels bevatten immers belangrijke kwaliteitseisen die de leden van KIK zullen blijven respecteren en toepassen.
Daarnaast roept KIK de minister op dit hiaat in de regelgeving zo spoedig mogelijk te dichten en de bepalingen uit de Beleidsregels om te zetten in een Algemene maatregel van bestuur om zo de kwaliteitseisen aan de kinderopvang optimaal te reguleren. Uiteraard is KIK te allen tijde bereid met hem mee te denken over de inhoud en de vormgeving van deze Amvb.

[01.02.2012]