Instroom kinderdagverblijven daalt met 12%

Het aantal nieuwe plaatsingen op kinderdagverblijven is het afgelopen jaar substantieel gedaald. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Buitenhek Management & Consultant onder kinderopvang-aanbieders die gezamenlijk 8% van alle kinderopvang in Nederland verzorgen.
In eerder onderzoek leken de gevolgen van de bezuinigingen op de kinderopvang nog mee te vallen en werd een krimp van 6% begroot tot 2015. Het nieuwe onderzoek brengt nu ook de lange termijn effecten in kaart. Tot 2015 wordt nu een krimp voorzien van het volume aan dagopvang voor 0-4 jarigen van tenminste 12% in vergelijking met 2011.

Het aantal nieuwe plaatsingen op kinderdagverblijven is het afgelopen jaar substantieel gedaald. Dat blijkt uit nieuw onderzoek onder kinderopvang-aanbieders die gezamenlijk 8% van alle kinderopvang in Nederland verzorgen.
In eerder onderzoek leken de gevolgen van de bezuinigingen op de kinderopvang nog mee te vallen en werd een krimp van 6% begroot tot 2015. Het nieuwe onderzoek brengt nu ook de lange termijn effecten in kaart. Tot 2015 wordt nu een krimp voorzien van het volume aan dagopvang voor 0-4 jarigen van tenminste 12% in vergelijking met 2011.

Bij het onderzoek is een vergelijking gemaakt tussen het aantal nieuwe plaatsingen voor dagverblijven in maart 2012 en in maart 2011. Vrijwel alle onderzochte aanbieders hebben lagere instroom van nieuwe kinderen in 2012 in vergelijking met vorig jaar.
De gemiddelde krimp van de instroom bedraagt 12%. Per regio varieert de terugloop van de instroom in aantal kinderen van -27% tot -1%. Slechts één aanbieder in de onderzoeks-populatie ziet de instroom van dagverblijven nog stijgen.
Dagverblijven in wijken met veel lagere inkomens zien de grootste krimp. Sinds 2010 daalt het aandeel huishoudens met lage inkomens (minder dan 130% van het wettelijk minimum-loon) in Nederland dat gebruik maakt van formele kinderopvang.
Tot 2015 voorzien de onderzoekers een krimp van het volume aan dagopvang voor 0 tot 4 jarigen van tenminste 12% in vergelijking met 2011. De totale vraaguitval die kinderopvang-aanbieders in 2012 ervaren is nu nog een stuk lager omdat de lagere instroom pas over drie jaar volledig is doorgewerkt in alle leeftijdsgroepen van kinderdagverblijven.
In de Rijksbegroting wordt nu nog rekening gehouden met groei van het gebruik van dagopvang tot 2015. Die groei zal volgens dit laatste onderzoek niet gerealiseerd worden. Voor 2013 staan nog nieuwe bezuinigingen op de kinderopvang gepland die zullen leiden tot extra krimp van de instroom. Het onderzoek is uitgevoerd bij kinderopvangaanbieders die in totaal 8% van de totale kinderopvang in Nederland uitvoeren.
Het aantal 4 jarige kinderen dat in maart 2012 de buitenschoolse opvang (BSO) instroomde is vrijwel gelijk aan vorig jaar. Wel blijkt dat er per kind gemiddeld minder uren BSO per week wordt afgenomen.

[20.04.2012]