Fusie SKSG en Stichting het KinderKwartier

Na een ruime periode van gedegen onderzoek en overleg gaan Stichting het KinderKwartier en SKSG per 1 juli 2012 fuseren. De akte is vandaag getekend. Beide kinderopvangorganisaties zijn ervan overtuigd in elkaar de perfecte professionele samenwerkingspartner te hebben gevonden, beide zien kinderopvang als maatschappelijke dienstverlening zonder winstoogmerk.

Na een ruime periode van gedegen onderzoek en overleg gaan Stichting het KinderKwartier en SKSG per 1 juli 2012 fuseren. De akte is vandaag getekend. Beide kinderopvangorganisaties zijn ervan overtuigd in elkaar de perfecte professionele samenwerkingspartner te hebben gevonden, beide zien kinderopvang als maatschappelijke dienstverlening zonder winstoogmerk.
SKSG is voortdurend ‘in beweging’ en investeert voortdurend in de kwaliteit van de opvang, in opleiding en cursussen van medewerkers, uitbreidingen en dienstverlening aan ouders. De organisatei is doorlopend bezig om in het verlengde van onze visie op kinderen de opvang te verbeteren.

De kinderopvang heeft de laatste jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt. Zowel kwalitatief als kwantitatief is ze sterk gegroeid. Dat geldt ook voor SKSG. Het niveau dat SKSG heeft behaald wil zij graag op peil houden en verder optimaliseren. De bewegingen van de markt en de uitdagingen in de omgeving in ogenschouw nemend vinden SKSG en het KinderKwartier het wenselijk om de handen ineen te slaan. Enerzijds om de kwaliteit van het dienstenaanbod te optimaliseren, anderzijds om dit kwalitatief goede aanbod in het Westerkwartier te waarborgen.

De fusie versterkt de kwaliteit, continuïteit en de strategische positie van beide organisaties. Vanaf 1 juli 2012 gaat het KinderKwartier op in SKSG. Mw. Mei Lan Tan was tot 1 juni directeur/bestuurder, vanaf 1 juli is mw. Cathy Boltje directeur/bestuurder van beide organisaties.

Stichting het KinderKwartier is een organisatie die goed bij SKSG past. Niet alleen grenzen de werkgebieden aan elkaar, ook inhoudelijk zijn er overeenkomsten. De pedagogische visie van het KinderKwartier heeft in de kern dezelfde uitgangspunten als SKSG: het kind staat centraal. Gezamenlijk zien de organisaties dan ook goede mogelijkheden om het pedagogisch beleid in de toekomst samen verder te ontwikkelen.

[29.06.2012]