Duizenden handtekeningen voor behoud goede kinderopvang

Dinsdag 25 juni 2013 overhandigt het Servicebureau Kinderopvang de petitie ‘Stop afbreuk Kinderopvang’ aan de voorzitter van de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer in Den Haag. In korte tijd ondertekenden bijna 15.000 ouders en medewerkers de petitie, waarin men pleit voor behoud van goede en toegankelijke kinderopvang.

Dinsdag 25 juni overhandigt het Servicebureau Kinderopvang de petitie ‘Stop afbreuk Kinderopvang’ aan de voorzitter van de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer in Den Haag. In korte tijd ondertekenden bijna 15.000 ouders en medewerkers de petitie, waarin men pleit voor behoud van goede en toegankelijke kinderopvang.

Wat begon als een blijk van erkenning aan ouders groeide in korte tijd uit tot een landelijk gedragen initiatief. De petitie Stop afbreuk Kinderopvang resulteerde in 15.000 handtekeningen voor een stop op de bezuinigingen in de kinderopvang. Dit dankzij de steun van vele ouders, medewerkers, kinderopvangorganisaties en andere betrokkenen uit het hele land. De petitie is  gefaciliteerd door het Servicebureau Kinderopvang,  vertegenwoordiger van zo’n 70 locaties voor professionele kinderopvang in Tilburg en De Kempen. Zij biedt de petitie namens de ouders en medewerkers aan in Den Haag.

Geen pakje boter
Ouders willen minister Asscher met klem vragen meer creatieve en menswaardige oplossingen te zoeken voor de toekomst van de kinderopvang. Bezuinigingen en personeelswijzigingen hebben een enorme impact op de jonge kinderen, blijkt uit deze petitie. Marjoleine van Sinderen, één van de ouders bevestigt dit: “Mijn 3 kinderen gaan met ontzettend veel plezier naar de kinderopvang. Drie van de vier dames aan wie wij onze kinderen toevertrouwen, die onze mede-opvoeders en luisterend oor zijn, worden noodgedwongen ontslagen. Zij die, samen met mij, mijn kinderen klaarstomen voor het basisonderwijs en hun volwassen leven, worden plots weggehaald. Met hun pedagogische ervaring, kennis en talenten leveren zij zo’n waardevolle bijdrage aan hun leven. Mijn kinderen zijn geen pakje boter. Samen met alle anderen zijn zij de toekomst van Nederland.”

Geert de Wit, bestuurder van het Servicebureau Kinderopvang vult aan: “Mevrouw van Sinderen staat helaas niet alleen. De laatste tijd ontvangen wij regelmatig dit soort reacties van ouders naar aanleiding van veranderingen en soms zelfs sluitingen van locaties. Door de bezuinigingen van de overheid wordt het voor ons als aanbieder van kwalitatief goede kinderopvang steeds moeilijker om rust, ruimte en regelmaat te blijven bieden aan kinderen. Het wordt tijd dat de politiek kinderopvang als basisvoorziening gaat zien in plaats van kinderen te verwachten dat ze net zo flexibel zijn als de economie.”

Petitie
Het Servicebureau Kinderopvang, dat ouders adviseert en helpt bij de organisatie van kinderopvang in Tilburg en de Kempen, maakt zich hard voor het belang van kinderen en ouders. Naast de petitie startte zij de campagne ‘Kleine Mensen Grote Wensen’ om ouders, politiek en anderen (weer) bewust te maken van het belang van goede kinderopvang voor kinderen. Onderwerpen als de mate van flexibiliteit van kinderen en de mate waarin kinderen écht gezien worden komen hierin aan bod.

[24.06.2013]