BoekStart in de kinderopvang

In 2012 doet SKSG opnieuw mee aan het project BoekStart in de kinderopvang (BIKO). Het doel van het project is om het voorlezen te stimuleren en ervoor te zorgen dat het (voor) lezen een belangrijke plek inneemt. Door de positieve ervaringen met dit project zal BIKO in 2012 en 2013 op alle kinderdagverblijven van SKSG uitgezet worden.

In 2012 doet SKSG opnieuw mee aan het project BoekStart in de kinderopvang (BIKO). Het doel van het project is om het voorlezen te stimuleren en ervoor te zorgen dat het (voor) lezen een belangrijke plek inneemt. Door de positieve ervaringen met dit project zal BIKO in 2012 en 2013 op alle kinderdagverblijven van SKSG uitgezet worden.

BoekStart is een programma dat het lezen met heel jonge kinderen wil bevorderen én ouders met jonge kinderen wil laten genieten van boeken. BoekStart gaat uit van de gedachte dat kinderen die al op jonge leeftijd in aanraking komen met boeken een voorsprong (op school) ontwikkelen waar ze hun hele leven voordeel van hebben. Samen een boekje kijken, plaatjes aanwijzen en benoemen, versjes leren, verhaaltjes vertellen en ernaar luisteren, versterkt bovendien de band tussen ouder en kind.

BoekStart is ontstaan in Groot-Brittannië, daar heette het Bookstart. Onderzoek naar dit programma laat zien dat Bookstart-kinderen met een voorsprong aan het lees- en taalonderwijs beginnen. En dat zij deze voorsprong ook gedurende hun hele schoolloopbaan weten te behouden. In Nederland werkt BoekStart samen met de Bibliotheek en consultatiebureau om ouders en kinderen vanaf het allereerste begin met (het lezen van) boeken in aanraking te brengen. BoekStart in Nederland richt zich om te beginnen op ouders van baby’s. BoekStart wordt in het kader van Kunst van Lezen in opdracht van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap uitgevoerd door Stichting Lezen. Voor meer informatie over het programma, klik hier.

[20.04.2012]