Bink geeft korting bij werkloosheid

Ontslag heeft bij ouders ook grote gevolgen voor de opvang van de kinderen. Na drie maanden werkloosheid vervalt namelijk de aanspraak op kinderopvang-toeslag. Bink heeft nu een speciale kortingsregeling voor ouders die hun baan verliezen, of onlangs hebben verloren.

Ontslag heeft bij ouders ook grote gevolgen voor de opvang van de kinderen. Na drie maanden werkloosheid vervalt namelijk de aanspraak op kinderopvang-toeslag. Bink heeft nu een speciale kortingsregeling voor ouders die hun baan verliezen, of onlangs hebben verloren.

'In deze onzekere tijden horen wij steeds vaker dat ouders vanwege baanverlies niet langer de kosten voor kinderopvang kunnen opbrengen', vertelt Monique Wittebol, algemeen directeur. 'Dat was voor ons aanleiding om na te denken over een goede oplossing, want hoe vervelend is het als een kind noodgedwongen van de opvang moet. Weg van zijn vertrouwde plek en vaste vriendjes en vriendinnetjes en met het risico dat er misschien geen plek meer is op dezelfde groep als de ouder een nieuwe baan heeft gevonden.'

Vergoeding na ontslag
Overigens weten veel ouders niet dat ze na hun ontslag vaak nog langer dan drie maanden een vergoeding kunnen krijgen voor kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang. Dat is het geval als er in de periode voor het ontslag minder uren zijn afgenomen dan het aantal uren waar de minst werkende ouder recht op had. Wie bijvoorbeeld vier dagen werkt en zijn kind twee dagen naar de opvang brengt, bouwt 'overuren' op. Die uren moeten wel worden gebruikt binnen het kalenderjaar dat ze zijn opgebouwd.

Kortingsregeling
Ouders van Bink die werkloos worden, kunnen met ingang van 1 februari 2013 in aanmerking komen voor de kortingsregeling. De eerste drie maanden na ontslag betalen zij uitsluitend het uurtarief dat door de Belastingdienst vergoed wordt. Dit is goedkoper dan het reguliere tarief van Bink. Na deze drie maanden en de opname van hun eventuele ‘overuren’ krijgen ouders die dan nog steeds werkloos zijn een korting van € 3,50 per uur op het geldende uurtarief, gedurende een periode van maximaal drie maanden.

[28.02.2013]