Kinderopvang Humanitas richt zich op haar kernactiviteiten en zoekt daarin samenwerking


Kinderopvang Humanitas heeft besloten per 1 januari geen gastouderopvang meer aan te bieden. Kinderopvang Humanitas gaat zich richten op de kernactiviteiten in kinderdagverblijven, centra voor buitenschoolse opvang en peuteropvang/-speelzalen voor kinderen van 0-12 jaar, waarin nauw samengewerkt wordt met onderwijs, gemeenten en andere stakeholders.

Gastouderopvang is een andere 'tak van sport' en vraagt specifieke kennis en aandacht.

Vanzelfsprekend heeft Kinderopvang Humanitas gezocht naar een goede passende partij voor wie de gastouders en klanten kunnen kiezen, zodat de dienstverlening en de opvang van de kinderen een zo goed mogelijk vervolg kan krijgen. Deze is gevonden met gastouderbureau ViaViela, met hen en alle betrokkenen zorgt Kinderopvang Humanitas voor een goede overgang indien gewenst door ouders en gastouders.
 

[08.12.2016]