Humankind: voor kindontwikkeling

Kinderopvang Humanitas zet in op kindontwikkeling
Nieuwe naam onderstreept strategische keuze: Humankind

De wereld verandert. Dit vraagt andere talenten van onze kinderen en dus ook van organisaties in kinderopvang. Kinderopvang Humanitas introduceerde vorig jaar een nieuwe strategie die breed inzet op kindontwikkeling, wat al jaren ook de basis is van haar kinderopvang. Daarbij ligt de focus op samenwerking tussen alle betrokken partijen in de lokale leefomgeving van het kind. Bij deze beweging past ook een nieuwe naam. Daarom verandert de grootste niet-commerciële kinderopvangorganisatie van Nederland per 3 juni 2019 haar naam in Humankind.

De kracht van samen

Humankind gelooft dat de context waarin kinderen opgroeien bepalend is voor hun geluk, gezondheid, gedrag en (talent)ontwikkeling. Ouders en kinderen hebben vaak te maken met meerdere instanties die betrokken zijn bij ontwikkelvraagstukken. Al die organisaties handelen vanuit hun eigen expertise. Humankind gelooft in de kracht van samen, goede onderlinge verbinding en afstemming in belang van het kind. In de directe leefomgeving én landelijk.

“Door onze jarenlange pedagogische expertise te delen met lokale partners als scholen, kinderopvang- en welzijnsorganisaties, jeugdverpleegkundigen, consultatiebureaus, huisartsen, bibliotheken, verenigingen en gemeenten versterken we de cirkel rondom het kind”, zegt Sacha Ausems, voorzitter Raad van Bestuur. “Dankzij korte lijnen en een goede afstemming creëren we een ecosysteem dat de optimale basis vormt voor het ‘van groei naar bloei’ komen van ieder kind. Die kracht van samen zien we bijvoorbeeld terug bij nieuwe initiatieven die we ontplooien met partners als Springlab, IVN en NLSchoon. Daarnaast dragen we bij aan diverse projecten rondom beweging, sport en gezonde voeding voor kinderen. Bovendien vormt onze pedagogische expertise in de praktijk een sterke combinatie met het didactische vakmanschap in het basisonderwijs.” 

Optimale ontwikkeling voor elk kind
Wat in 1983 begon als organisatie in kinderopvang, reikt inmiddels veel verder. Binnen Humankind zetten circa 2.900 professionals zich dagelijks in voor de optimale ontwikkeling van elk kind. Humankind kinderopvang en -ontwikkeling is de nieuwe naam die deze krachtige beweging onderstreept. Sacha Ausems: “Met deze naam koesteren we de oorsprong en humanistische waarden van onze organisatie én geven we ruimte aan onze ambitie: groei en bloei van ieder kind. Wij bieden kinderen de basis ingrediënten om het beste uit zichzelf te halen. Wij laten ze zelf ervaren wat ze vandaag al kunnen en wat ze morgen kunnen leren. Dat doen wij door ze oprechte aandacht te geven. Door ze te zien als het kind dat ze zijn. Met al hun talenten. Want ieder kind dat opgroeit tot een krachtige volwassene maakt de samenleving mooier. En dus de wereld.”

Over Humankind
Humankind (in 1983 gestart als Kinderopvang Humanitas) is de grootste niet-commerciële organisatie voor kinderopvang en -ontwikkeling in Nederland. Haar pedagogische visie is gebaseerd op humanistische waarden. Humankind gelooft in optimale groei en bloei van ieder kind. In een samenleving waarin zorg en respect voor de leefomgeving belangrijk zijn. Voor mens en natuur. Voor elk individu en voor elkaar. Nu en in de toekomst. Humankind innoveert, stimuleert, faciliteert en brengt betrokken partijen samen om de cirkel rondom het kind en de ouders te versterken. Dat doet ze zowel lokaal als landelijk. De meer dan 450 locaties worden dagelijks bezocht door circa 25.000 kinderen.
 

[22.05.2019]