Benoeming Sacha Ausems tot voorzitter Raad van Bestuur Kinderopvang Humanitas

De Raad van Toezicht van Kinderopvang Humanitas heeft Sacha Ausems benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur. Samen met Egbert Schelhaas zal zij vanaf 1 oktober de tweehoofdige Raad van Bestuur van Kinderopvang Humanitas vormen. Sacha Ausems is op dit moment directeur specialistische en intramurale zorg bij zorgorganisatie Thebe in Midden-en West-Brabant. Naast haar uitgebreide ervaring in diverse directie functies in de zorgsector heeft zij haar sporen ook ruimschoots verdiend in het bedrijfsleven. Vanuit een stevige bedrijfskundige basis in een commerciële wereld koos Sacha Ausems er in 2005 bewust voor om over te stappen naar de maatschappelijke sector van zorg en onderwijs.

Sacha Ausems volgt Anja Hol op. Anja Hol is in dienst van Kinderopvang Humanitas sinds 1999, vanaf 2006 als voorzitter van de Raad van Bestuur. Zij heeft Kinderopvang Humanitas op de kaart gezet en laat een kwalitatief hoogwaardige en financieel solide organisatie achter. Ook heeft zij zich jarenlang met hart en ziel ingezet voor de professionalisering en imagoverbetering van de Kinderopvang in Nederland. Zij stond aan de wieg van organisaties als de Stichting Managementprijs Kinderopvang, BOinK (belangenorganisatie van ouders in de kinderopvang), ChildCare International/CCI en de bdKO, de beroepsvereniging voor directeuren in de kinderopvang.

Kinderopvang Humanitas is een van de grootste kinderopvangaanbieders zonder winstoogmerk, met kinderdagverblijven, centra voor buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en gastouders door heel Nederland. Iedere dag krijgen duizenden kinderen van nul tot dertien jaar bij Kinderopvang Humanitas een afwisselend, ontwikkelingsgericht aanbod in een veilige en vertrouwde omgeving. Voor informatie zie www.kinderopvanghumanitas.nl

 

[22.08.2016]