Nieuwsberichten

 • Nieuwe bestuurder bij KinderRijk (02.05.2017)

  Muriëlle Springer treedt per 1 juni 2017 in dienst bij KinderRijk in de functie van directeur/bestuurder.
  Muriëlle Springer is op dit moment directeur van de VO-raad, de sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs in Nederland. Daarvoor was zij zeven jaar (senior) adviseur en interim directeur. Haar loopbaan is ze in 2000 begonnen als docente economie, maatschappijleer en international awareness in Amstelveen. KIK wenst Muriëlle veel succes in de kinderopvang! 

  [Lees verder]

 • Nieuwe bestuurder bij Kinderopvang Humanitas (02.05.2017)

  De Raad van Toezicht van Kinderopvang Humanitas heeft Jan-Evert Post (50 jaar) benoemd tot lid van de Raad van Bestuur. Jan-Evert heeft als aandachtsgebieden bedrijfsvoering en financiën.  Samen met Sacha Ausems vormt hij vanaf 1 mei 2017 de tweehoofdige Raad van Bestuur van Kinderopvang Humanitas. KIK wenst Jan-Evert veel succes bij Kinderopvang Humanitas. 

  [Lees verder]

 • Fusie Kinderopvang Humanitas en Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk (04.04.2017)

  Fusie Kinderopvang Humanitas en Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk is definitief

  De fusie van Kinderopvang Humanitas, Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk  en Stichting Kindcentrum Oisterwijk is definitief. Kinderopvang Humanitas neemt per 1 april de exploitatie van de peuterspeelzalen van Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk en Stichting Kindcentrum Oisterwijk  over. Beide organisaties werkten al langer samen en de afgelopen maanden hebben er gesprekken plaatsgevonden over een mogelijke juridische fusie. Wij zijn erg verheugd dat dit heeft geleid tot het gewenste resultaat en dat bovengenoemde stichtingen vanaf 1 april onderdeel uitmaken van Kinderopvang Humanitas.

  [Lees verder]

 • Overname 25 SPR-peuterspeelzalen door Kober (01.02.2017)


  Kober Kinderopvang uit Breda neemt per 1 maart de Stichting Peuterspeelzalen Roosendaal (SPR) over. De 25 peuterspeelzalen van de stichting draaien gewoon door, inclusief het vaste personeel.
  Voor de vaste medewerkers biedt deze overname zelfs groeikansen, meent Van Aalst van SPR. 
  De besturen van beide organisaties zijn na diverse overleggen tot een akkoord gekomen. Als in februari ook de ondernemingsraden, de Raad van Toezicht van SPR en de Raad van Commissarissen van Kober instemmen, is de overname officieel rond.

  [Lees verder]

 • Kinderopvang Humanitas richt zich op haar kernactiviteiten en zoekt daarin samenwerking (08.12.2016)


  Kinderopvang Humanitas heeft besloten per 1 januari geen gastouderopvang meer aan te bieden. Kinderopvang Humanitas gaat zich richten op de kernactiviteiten in kinderdagverblijven, centra voor buitenschoolse opvang en peuteropvang/-speelzalen voor kinderen van 0-12 jaar, waarin nauw samengewerkt wordt met onderwijs, gemeenten en andere stakeholders.

  Gastouderopvang is een andere 'tak van sport' en vraagt specifieke kennis en aandacht.

  [Lees verder]